MENU

Verzuimverzekering

Als ondernemer weet u dat verzuim van uw medewerkers u erg duur kan komen te staan. Bovendien stelt de Wet verbetering Poortwachter flinke eisen aan de verzuimbegeleiding van uw zieke medewerkers.

Dekking
U kunt de verzuimverzekering voor zowel het eerste en/of het tweede ziektejaar afsluiten. Let op: In het tweede ziekte jaar mag de uitkering niet hoger zijn dan 70% van het loon.
Voor het eerste ziektejaar bepaalt u zelf uw eigen risico periode, 2 of 6 weken en uw uitkeringspercentage: 70% of 100% van het loon.

Tips & Adviezen

  • Toon leiderschap en neem het besluit om verzuim aan te pakken in uw organisatie.
  • Maak duidelijk dat het verzuimbeleid onderdeel is van het hele organisatiebeleid.
  • Pak het ziekteverzuim sociaal en zakelijk aan.
  • Betrek alle partijen vanaf het begin bij de aanpak van ziekteverzuim.
  • Betrek de zieke in de oplossing van het verzuim.
  • Volledig herstel is niet nodig, dat kan ook (stap voor stap) op de werkvloer gebeuren.
  • Grijp meteen in als de werksfeer slecht wordt.
  • Leer leidinggevenden om te gaan met verzuim. Vraag zonodig hulp.
  • Evalueer het verzuimbeleid jaarlijks, leer van de goede en slechte punten.

Meer informatie?
Bel voor meer informatie met één van onze bedrijfsmatige adviseurs op 010-2844141.

Verzekeringen vergelijken

Wanneer wilt u gebeld worden?
Upload uw polissen:

 

Velden met een * zijn verplicht om in te vullen.

Comments are closed.